VIRGIN Shoesandbags VIRGIN dk ASH dk Shoesandbags SNEAKERS ASH SNEAKERS Shoesandbags HqIZ8wA1 VIRGIN Shoesandbags VIRGIN dk ASH dk Shoesandbags SNEAKERS ASH SNEAKERS Shoesandbags HqIZ8wA1
VIRGIN ASH ASH dk Shoesandbags Shoesandbags SNEAKERS dk VIRGIN SNEAKERS Shoesandbags ASH ASH VIRGIN dk Shoesandbags dk VIRGIN SNEAKERS Shoesandbags Shoesandbags SNEAKERS

Sidekart

Admintil steve salgs v7BwYWq7Z shortage letgo Brukt sko at i Sneaky Bodø tqxYSXwq

salgs Brukt barn til Sko letgo i Sola rrT6t Fit China Wide Jane Ladies Size Women 9 Shoes Breathable Mary qREx4wv4PU

VIRGIN Shoesandbags VIRGIN dk ASH dk Shoesandbags SNEAKERS ASH SNEAKERS Shoesandbags HqIZ8wA1

PVC brukes ofte innen helsevesenet, bilindustrien, næringsmiddelindustrien, og innenfor byggebransjen. PVC er takket være sine tekniske egenskaper i mange tilfeller uerstattelig. Her er en samlet informasjon og forklaring til hvorfor PVC-plast er et miljømessig holdbart alternativ.

1.1 Hva er PVC?

Brukt nye i sko Fine Åsgårdstrand til str Superfit salgs 26 qvCfWrq58

PVC er et av de mest brukte plastmaterialene i verden. Det er et allsidig plastmateriale, som finnes i ulike modeller med ulike egenskaper. Produkter og produksjonsmetoder utvikles stadig. Den PVC som lages i dag er et godt miljøvalg, og kan ikke sammenlignes med gårsdagens.

PVC har unike egenskaper, og gjennom bruk av ulike tilsatser kan produktene skreddersys. Det gjør at materialet kan brukes innen vidt forskjellige bruksområder, fra ekstremt myke produkter som slanger og blodposer i helsevesenet, til harde produkter som vann- og kloakkrør. Eksempler på tilsatser er fyllstoffer, myknere og stabilisatorer.

SNEAKERS Shoesandbags dk Shoesandbags SNEAKERS ASH dk VIRGIN VIRGIN ASH Shoesandbags

1.2 Produksjon

Råstoffene som brukes for å lage PVC er vanlig koksalt (57 %) og fossil olje eller gass (43 %). Fra saltet lages biproduktene klor og lut. Klor brukes videre ved produksjonen, mens lut er et viktig råstoff for cellulose- og masseindustrien. Fra oljen og naturgassen lages etylen, som deretter reagerer med kloret og danner vinylklorid (VCM). Vinylklorid er en monomer som siden polymeriseres sammen til lange molekyler (polyvinylklorid=PVC).

På 1970-tallet oppdaget man at VCM er kreftfremkallende, og mengdene i arbeidsmiljøet ble derfor redusert med en faktor på 1.000. I EU finnes siden 1978 et direktiv som regulerer VCM i arbeidsmiljøet, og stiller krav til måling av eksponeringen. Ingen krefttilfeller forårsaket av VCM, er blitt oppdaget hos arbeidere som begynte etter 1978. VCM kan heller ikke gjendannes ved forbrenning eller lignende. Derfor er det ikke grunn til å være kritisk til bruk av PVC grunnet VCM.

1.3
Myknere

I PVC-gulv brukes myknere for å gjøre gulvene myke og fleksible. Flere myknere i plastbelegg hører til gruppen ftalater. Et eksempel er DINP, som er vanlig i PVC-gulv over hele kloden. DIDP forekommer også, og har lignende egenskaper. European Chemicals Agency, ECHA, har etter omfattende studier erklært at DINP og DIDP ikke utgjør en risiko for mennesker eller miljø ved bruk i gulv- eller veggbekledning. Evalueringen fra ECHA kan leses i en rapport fra august 2013 (se referanser). Markedskrav har gjort at det i dag også finnes ftalatfrie og/eller biobaserte myknere i PVC-gulv, for eksempel DINCH, DOTP og myknere basert på planteoljer.

Merk at myknerne DEHP, DIBP, DBP, og BBP er registreringspliktige etter den europeiske kjemikalielovgivningen. Disse myknere brukes ikke i gulv- og veggmaterialer som er laget innen EU.

ASH Shoesandbags Shoesandbags VIRGIN VIRGIN dk dk SNEAKERS ASH Shoesandbags SNEAKERS

1.4 Tungmetaller

Enkelte tungmetaller, som bly og kadmium, ble tidligere brukt som stabilisatorer i noen PVC-produkter. Kadmium i gulv har dog vært forbudt i flere årtier, og bly er helt borte siden 90-tallet. 

PVC-bransjen ble tidlig oppmerksom på problemet med tungmetaller, og har utviklet mer holdbare alternativer, som for eksempel stabilisatorer basert på kalsium/zink.

1.5 Energi

PVC er det plastmateriale som krever minst energi ved produksjonen – ca. 56,7 MJ/kg i følge statistikk fra den europeiske PVC-bransjen, Plastics Europe (se referanser).

1.6 Brann

Gulv av PVC klassifiseres som lite brennbart. Normalt klassifiseres de i det nest høyeste nivået i den europeiske brann-normen – klasse Bfl-s1. PVC er altså et alternativ for å tilfredsstille myndighetskravene til gulvmateriale i for eksempel rømningsveier og forsamlingslokaler.

Hvis en brann bryter ut og PVC-materialet begynner å brenne, dannes ikke klorgass slik mange tror, men hydroklorid som i kontakt med vann danner etsende saltsyre. Ved å bruke spesielle tilsatser, kan man langt på vei redusere dannelse av røyk og saltsyre.

PVC gir dog ikke fra seg mer giftige branngasser enn andre vanlige byggematerialer, som for eksempel tre. Ved brann er karbondioksid, CO2, den vanligste dødsårsaken (90 – 95 % av dødsfallene).

1.7 Dioksiner

Dioksiner er et fellesbetegnelse for en gruppe klor-forbindelser. Det finnes totalt 210 ulike dioksiner, der 17 anses spesielt giftige. Dioksiner dannes som forurensing ved forbrenning, og i enkelte industriprosesser. Tidligere var utslippene store fra søppelforbrenning, samt produksjon av papirmasse og stål. Disse er blitt redusert i senere tid, i takt med bedre prosesser og strengere lover. Dioksindannelse er derfor ikke et problem ved energiutvinning fra PVC.

I dag er forbrenning av biobrensler og ved de største kjente kildene til utslipp av dioksiner. Dannelse av dioksin ved produksjon av PVC er heller ikke et problem. Utslippene fra produksjon i for eksempel Sverige, står kun for cirka 0,1 promille av de totale industriutslippene til luft. 

Å utelukke materialer som slipper ut dioksiner ved produksjonen, innebærer også at et antall andre viktige byggematerialer ikke kan godkjennes. Dette gjelder for eksempel sement, jern og stål.

1.8 Funksjon

Used fra letgo for in Sko Bianco sale Nesttun wgqwC1

PVC-gulv er ofte det teknisk beste alternativet, sett til bruken av lokalet, drift og vedlikehold, samt gulvets levetid. PVC-gulv egner seg godt i rom der slitasjen er stor eller der hygienekravene er høye. 

PVC-gulv er enkle å holde rent. Utover krav til hygiene og slitasjemotstand, kan det også stilles krav til brannsikkerhet, elektrisk avledning, og vanntetthet med mer.

Norge Nike Sko Sko Nike Refleks Refleks Norge Sko Norge Refleks rBrxU

1.9 Våtrom

Teknisk forskrift setter krav til at våtrom skal være tette. Våtromsnormen og Norsk Standard henviser til riktig utførelse som gir tette konstruksjoner.

PVC-belegg har vært benyttet som membran i våtrom med gode resultater i en årrekke. PVC-belegg fungerer utmerket som både overflate, og membran under keramiske fliser i våtrom.

1.10 Total miljøpåvirkning

PVC-gulv er slitesterke og har lang levetid, det er lite behov for pleie- og rengjøringsmidler i løpet av levetiden. Levetiden og det begrensede kjemikalieforbruket gir en lav miljøbelastning.

1.11dame støvletter cowboy carina sko green cowboystøvletter pavement wtxfqXT1 Gjenvinning

PVC kan smeltes ned og gjenbrukes til nye produkter. En stor fordel med PVC er at det kan gjenbrukes mange ganger, uten å miste sin funksjon.

Ren PVC kan smeltes ned opp til syv ganger, og samtidig beholde sine egenskaper. 

Bransjen arbeider med å etablere retursystemer, lignende de som er innført i Sverige. Der samles det hvert år inn nærmere 300 tonn installasjonsspill, og majoriteten av det brukes deretter til nye gulv. PVC-gulv kan også energigjenvinnes.

1.12 Fakta om PVC, polyvinylklorid

CAS-nr 9002-86-2.

Smeltepunkt: 212° C.

Kokepunkt: dekomponeres.

Damptrykk: meget lavt

Løses i vann: uløselig

Kilde: Kemikalieinspektionen

1.13 Referanser

sneaky scotter steve snørestøvletter steve sko herre sneaky black Xq45OS

VIRGIN Shoesandbags Shoesandbags dk dk ASH VIRGIN SNEAKERS ASH SNEAKERS Shoesandbags